Stichting Pers & Prent

Postbus 482
7500 AL Enschede
inktspot@persenprent.nl
06 - 2063 0285 (Jillis Kors)


www.persenprent.nl
Twitter: @PersPrent
Facebook: Stichting Pers & Prent 

Exposities:
Aldje Bertrams (curator)
aldje@bertrams.demon.nl
06 - 557 959 26

IBAN: NL74 INGB 0007 5833 12 (Stichting Pers & Prent, Amsterdam)

RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 804100536