Ja! Ik word nu Vriend van Pers & Prent! Vul hier het formulier in.

Vindt u het ook belangrijk dat de Inktspotprijs elk jaar kan worden uitgereikt? Dat niet alleen het vrije woord maar ook het vrije beeld een stem heeft? En dat de politieke tekening of cartoon de aandacht krijgt die het verdient?

Word dan Vriend van stichting Pers & Prent.

Stichting Pers & Prent krijgt geen subsidie van het Rijk, we zijn dan ook volledig afhankelijk van enkele sponsors, zoals Stichting Beeld en Geluid en Perscentrum Nieuwspoort (zie ook pagina 'Over ons'). Omdat we elk jaar weer opnieuw moeten afwachten wat er op dit gebied mogelijk is en welke sponsors ons (blijven) steunen, is het essentieel over meer geldbronnen te kunnen beschikken om het voortbestaan van Pers & Prent te garanderen – en daarmee de Inktspotprijs.

Het bestuurswerk van de stichting is puur vrijwilligerswerk en de gelden die we binnenkrijgen worden slechts besteed aan de prijs en andere (promotie)activiteiten die de Inktspotprijs en de politieke tekening ten goede komen. Stichting Pers & Prent heeft een ANBI-registratie, nummer 804100536.

Wilt u ons werk steunen? 

Bij een bijdrage van 35 euro of meer mag u zich officieel Vriend van Pers & Prent noemen en krijgt u als dank:

  • een uitnodiging voor de uitreiking van de Inktspotprijs in Perscentrum Nieuwspoort, inclusief receptie
  • het boek Inktspot met daarin alle inzendingen voor de Inktspotprijs van dat jaar*  

Ja! Ik word nu Vriend van Pers & Prent! Vul hier het formulier in.

Er zijn twee opties om te betalen: u kunt in de SHOP via de knop Vriend van Pers & Prent direct € 35 overmaken of u kunt zelf een bedrag naar keuze (min. € 35) overmaken op het rekeningnummer van Pers & Prent: NL74 INGB 0007 5833 12, onder vermelding van naam en Vriend.