(De inschrijving is inmiddels gesloten) Het bestuur van Stichting Pers & Prent nodigt politiek tekenaars uit om werk in te zenden voor de tentoonstelling Inktspot 2024. De opening vindt plaats op de vierde dinsdag van september, dit jaar op 24 september 2024, in Perscentrum Nieuwspoort Den Haag. Traditiegetrouw zal de juryvoorzitter de Inktspotprijs voor de beste politieke prent van het parlementaire jaar in de namiddag uitreiken. Na Den Haag doet de tentoonstelling verschillende locaties aan waar vaak weer een opening of extra evenement georganiseerd wordt, zoals de Inktspot-battle.
De ingezonden prenten worden alle opgenomen in de catalogus Inktspot 2024, met onderschriften, een korte biografie en een quote van de tekenaar.

Voor deelname moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  1. Je werkt beroepsmatig als (politiek) tekenaar, kunstenaar en/of illustrator en publiceert minimaal twee politieke prenten per maand in de regionale of landelijke Nederlandse pers. Dit is een algemeen en onafhankelijk nieuwsmedium, gedrukt of digitaal, met een redactie.

  2. De ingezonden prent heeft betrekking op de (inter)nationale politiek of heeft een uitgesproken sociaal-maatschappelijke strekking.
    De prent is een zelfstandige bijdrage of is – wanneer het een illustratie bij een opiniestuk betreft – ook los van de tekst te begrijpen. Daarnaast is deze prent gepubliceerd in een gedrukt of digitaal nieuws- medium zoals onder punt 1. beschreven. 

De gevraagde inzending bestaat dit jaar uit:

  • Drie prenten, gepubliceerd tussen 9 juli 2023 en 7 juli 2024 in een Nederlandse krant of tijdschrift, of op een digitaal nieuwsmedium (zoals bij de criteria vermeld).  In hoge resolutie (A4-formaat en minimaal 300 dpi). Groter is altijd welkom i.v.m. de expositie. Graag met titel (max. 30 tekens), bijschrift (max. 120 tekens), medium en publicatiedatum.
    We vragen je heel dringend om nog eens te controleren of je prenten daadwerkelijk gepubliceerd zijn en of de datum klopt! 
  • Een quote → In deze catalogus maken we een apart katern met politieke cartoons van studenten van St. Joost School of Art & Design. Welke tip over jouw vak wil je hun meegeven? Ernstig of ludiek, wat jij wil, maar wel met max. 90 tekens.
  • Een zelfportret en een korte biografie (350-450 tekens). Als je dat eerder al hebt gedaan, kun je eventueel een nieuwe versie van zelfportret en/of biografie sturen.

Inzenden van de tekeningen, quote, zelfportret en biografie kan vanaf vandaag tot en met 8 juli 2024 via het digitale uploadformulier hieronder. Houd er rekening mee, dat wisseling van prenten na de inzending niet mogelijk is. 

NB De ruimte voor tekst in de catalogus is beperkt. Houd je daarom alsjeblieft aan het gevraagde aantal max. tekens die op het formulier staan. De eindredactie is in handen van het bestuur.

Zoals ieder jaar geef je door deelname toestemming om de prenten te gebruiken voor publiciteit, zoals perscommunicatie, plaatsing op de website www.persenprent.nl en op sociale media. Ook archiveren wij de inzendingen in ons archief (bij Beeld & Geluid), waarbij de auteursrechten in handen van de tekenaar blijven. Voor de tentoonstelling hopen we op honderd à honderdtwintig prenten uit te komen, het praktische maximum. Er is geen voorselectie, de drie ingezonden tekeningen maken, indien ze aan de hierboven gestelde criteria voldoen, deel uit van de expositie en dingen mee naar de Inktspotprijs.
 

Voorbereiding uploaden:
Invullen per tekening

NB: Uploaden kan bij de volgende stap.
Bereid je bestanden voor door de volgende naamgeving aan te houden: auteur_jaar-maand-dag_kortetitel.bestandsformaat (bijvoorbeeld: JosCollignon_2024-06-13_Titel.jpg). Op deze manier kunnen we de inzendingen het beste verwerken.
Hierna kun je gaan uploaden: drie tekeningen, een getekend zelfportret (als je die in voorgaande jaren al had opgestuurd hoeft dit niet; nieuw mag altijd) met naam: (JosCollignon_portret.jpg), je quote en eventueel de tekst van je biografie.