Het bestuur van Stichting Pers & Prent nodigt politiek tekenaars uit om werk in te zenden voor de tentoonstelling Inktspot 2022. De opening vindt plaats op dinsdag 27 september 2022 in Den Haag, in zowel Perscentrum Nieuwspoort als de Openbare Bibliotheek aan het Spui. Traditiegetrouw zal de juryvoorzitter de Inktspotprijs voor de beste politieke prent van het parlementaire jaar tijdens de opening uitreiken, dit jaar in de tijdelijke locatie van Nieuwspoort.
Na Den Haag doet de tentoonstelling verschillende locaties aan waar zo mogelijk een extra evenement georganiseerd wordt, zoals de Inktspot-battle bij de expositie in Concordia in Enschede. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid organiseert dit jaar weer de Junior Inktspotprijs.

Voor deelname moet aan de volgende criteria worden voldaan:
De tekenaar werkt beroepsmatig als (politiek) tekenaar/kunstenaar/ illustrator en publiceert minimaal twee politieke prenten per maand in de regionale of landelijke Nederlandse pers. Dit is een algemeen en onafhankelijk nieuwsmedium, gedrukt of digitaal, met een redactie.
De ingezonden prent heeft betrekking op de nationale of internationale politiek en/of heeft een uitgesproken sociaal-maatschappelijke strekking.
De prent is een zelfstandige bijdrage of kan – wanneer het een illustratie bij een opiniestuk betreft – ook onafhankelijk van de tekst worden begrepen.
Daarnaast is deze prent gepubliceerd in een gedrukt of digitaal nieuws- medium zoals onder punt a. beschreven.

De gevraagde inzending bestaat dit jaar uit:
Drie prenten, gepubliceerd tussen 10 juli 2021 en 9 juli 2022 in een Nederlandse krant of tijdschrift, of op een digitaal nieuwsmedium (zie hierboven voor details). In hoge resolutie (minimaal 300 dpi), met bijschrift en publicatiedatum.
Een quote van jezelf. Over een van je tekeningen, een uitspraak over je werk of de politieke spotprent in het algemeen. Ernstig of ludiek, wat jij wil, maar wel max. 20 woorden. En een andere dan in voorgaande jaren!
Een zelfportret en een korte biografie. Als je dat eerder al hebt gedaan, kun je ook een nieuwe versie van zelfportret en/of biografie sturen.
Inzenden van de tekeningen kan vanaf vandaag tot en met 10 juli 2022 via het digitale uploadformulier hieronder. Stuur quote, zelfportret en biografie naar inktspot@persenprent.nl. We sturen de brief dit jaar iets eerder en verlengen daarmee de periode dat je kunt inzenden. Hou er echter rekening mee, dat wisseling van prenten na de inzending niet meer mogelijk is.
Zoals ieder jaar geef je door deelname toestemming om de prenten te gebruiken voor publiciteit rond de tentoonstelling en voor aanverwante activiteiten, zoals plaatsing op de website www.persenprent.nl en op sociale media. Ook archiveren wij de inzendingen in ons archief (bij Beeld & Geluid), waarbij de auteursrechten in handen van de tekenaar blijven.
Voor de tentoonstelling hopen we op honderd à honderdtwintig prenten uit te komen, het praktische maximum. Er is geen voorselectie, de drie ingezonden tekeningen maken, indien ze aan de hierboven gestelde criteria voldoen, deel uit van de expositie en dingen mee naar de Inktspotprijs. Pseudoniem tekenaar en eventueel 'echte' naam
dd/mm/yyyyWe hebben voor het overzicht op deze website een korte biografie nodig van de tekenaar (max. 50 woorden). Als jouw biografie al op deze website staat en die volstaat, dan hoef je hier niets in te vullen. Mochten er aanvullingen zijn of een nieuw portret, dan kan je dit natuurlijk aangeven.


Invullen per tekening

NB: Uploaden kan bij de volgende stap.
Bereid je bestanden voor door de volgende naamgeving aan te houden: jaar-maand-dag_auteur_titel.bestandsformaat (Dus bijvoorbeeld: 20-06-22_AuteursNaam_Titel.jpg). Op deze manier kunnen we de inzendingen het beste verwerken.
Daarnaast ontvangen we graag van elke deelnemer een getekend zelfportret (als je die in voorgaande jaren al had opgestuurd hoeft dit niet), die kun je straks ook meesturen in het upload-gedeelte. (Liefst: AuteursNaam_portret.jpg)Tekening 1


Korte uitleg van de actualiteit/gebeurtenis waarop de tekening is gebaseerd. Maximaal 30 woorden.


dd/mm/jj


Naam krant, tijdschrift, website, etc.Tekening 2


Korte uitleg van de actualiteit/gebeurtenis waarop de tekening is gebaseerd. Maximaal 30 woorden.


dd/mm/jj


Naam krant, tijdschrift, website, etc.Tekening 3


Korte uitleg van de actualiteit/gebeurtenis waarop de tekening is gebaseerd. Maximaal 30 woorden.


dd/mm/jj


Naam krant, tijdschrift, website, etc.