Bart van Leeuwen (1974) studeerde aan het
Grafisch Lyceum in Amsterdam. Hij noemt zichzelf
een anti-talent als het aankomt op tekenen, maar
kan gelukkig erg goed uit de voeten met Photoshop.
Aan de hand van bestaande (foto)elementen
fabriceert hij een geheel nieuwe werkelijkheid.

De oorspronkelijke elementen zijn niet meer
herkenbaar waardoor het lijkt alsof het werk is
ontgonnen uit het niets.

Van Leeuwen is aangesloten bij Cagle Cartoons
en tekent voor Het Financieele Dagblad, The
Guardian en Nieuwe Revu.

www.oedipoes.com