Bart van Leeuwen (1974) gebruikt geen pen en papier om zijn gedachten te visualiseren, maar o.a. Photoshop. Zijn werk is te vinden op CartoonMovement en toonpool.com. 

www.oedipoes.com