Tjeerd Royaards (1980) is politiek tekenaar.
Zijn werk verschijnt in Trouw en internationale
media als Le Monde en The Washington Post.

Royaards is ook hoofdredacteur van Cartoon
Movement, een internationaal online platform
voor politieke cartoons en stripjournalistiek.

tjeerdroyaards.com