Siegfried Woldhek (1951) werkte voor de Vogelbescherming,
eerst als bioloog en later als directeur. Hij was tevens
directeur van Wereld Natuur Fonds Nederland en van
Action Network van World Wide Fund for Nature (WWF).

Woldhek tekent sinds 1976 portretten van mensen
uit het nieuws voor Nederlandse tijdschriften en
kranten. Per personage kiest hij een bepaalde stijl
of techniek die de essentie van de geportretteerde
of de situatie het beste uitbeeldt.

woldhek.nl