Tom Janssen (1950) werkt als politiek tekenaar
voor het dagblad Trouw (sinds 1975) en een aantal
regionale bladen. Internationaal wordt zijn werk
verspreid via Cagle Cartoons, The New York Times
Syndicate en Courrier International.

In 2021 won Janssen zowel de Libex-prijs (Italië)
als de European Cartoon Award.

Inhoudelijk is zijn werk niet hard en meestal
relativerend van toon. Een dik-houtbenadering werkt
volgens hem lang niet zo effectief als een meer humoristische.

tomjanssen.net