Jos Collignon (1950) studeerde Nederlands Recht
maar koos voor een loopbaan als politiek tekenaar.
Tijdens zijn studie was hij journalist en tekenaar
voor het Utrechts Universiteitsblad en universitair
correspondent van de Volkskrant.

Sinds 1980 verschijnen zijn tekeningen driemaal
per week in de Volkskrant

Collignon houdt van onverwachte verbanden:
‘In het hoofd van de lezer moeten twee luikjes
tegen elkaar worden opengezet. Met een
tochtvlaag als gevolg.’